Joop Bautz

Algemene informatie

home

Wie is Joop Bautz
Joop Bautz streefde reeds in de 70'er jaren, als pionier, professionalisering na van het vakgebied Informatiebeveiliging. Talrijke publicaties van zijn hand alsmede diverse bestuurlijke functies gaven vorm en inhoud aan dit pionierschap. Eén van de sterke krachten van Joop Bautz was het enthousiasmeren en bijeenbrengen van mensen en organisaties om te komen tot gezamenlijke activiteiten en initiatieven op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland.

De Joop Bautz Information Security Award zal in de geest van zijn handelen dan ook als doelstelling hebben:

‘ het stimuleren van individuen en organisaties om een belangrijke bijdrage te leveren in het werkveld van informatiebeveiliging '.

De Joop Bautz Information Security Award
Deze award wordt toegekend aan het individu die de meest veelbelovende en actuele bijdrage heeft gepubliceerd binnen het vakgebied Informatiebeveiliging. Het individu is een persoon studerend aan een erkend HBO of WO kennisinstituut in Nederland of een Nederlander studerend aan een erkend internationaal HBO of WO kennisinstituut.

Jury
De jury onder leiding van mr. Pieter van Dijken zal de inschrijvingen beoordelen op basis van de criteria zoals hiernaast is beschreven. De andere juryleden zijn ervaren professionals uit het vakgebied en zijn aangedragen door de deelnemende verenigingen. De juryleden zijn onafhankelijk en zijn geselecteerd op persoonlijke titel.  De jurering gaat in twee rondes. De eerste ronde is bedoeld om uit het aanbod minimaal 3 nominaties te selecteren.
Alle deelnemende inzenders ontvangen na de eerste beoordeling schriftelijk bericht of zij genomineerd zijn voor de tweede ronde. In de tweede ronde zullen de winnaars worden bepaald. Over de wijze waarop dit zal plaatsvinden, zullen de genomineerden separaat geïnformeerd worden.

De nominaties worden voorzien van een beknopt juryrapport. Dit juryrapport wordt pas bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de award.

Deelname
Alle personen studerend aan een erkend HBO of WO kennisinstituut in Nederland of een Nederlander studerend aan een erkend internationaal HBO of WO kennisinstituut kunnen meedingen naar de Awards middels onderstaande inschrijfformulier.

Prijzen en Uitreiking
De winnaar ontvangt een geldbedrag ter grootte van € 2.000,-.
Bij de prijsuitreiking zal de vakpers aanwezig zijn en zal in de media aandacht aan deze uitreiking worden besteed. 

Publicatie
Ook de nummers 2 en 3 ontvangen voor het publiceren van hun werkstuk op de website van JBISA een bedrag van € 250,-.

Information Security Award

Beoordelingscriteria Joop Bautz Information Security Award

Op deze pagina worden de beoordelingscriteria beschreven voor de Joop Bautz information security award.

De criteria

De aandachtsgebieden voor de criteria zijn:

  • Theorie (denkers) 
  • Praktijk (doeners) 
  • Instrumentarium (gereedschapbouwers) 
  • Maatschappelijke relevantie  

Theorie
Het betreft bijdragen die de theorie van de informatiebeveiliging verrijken. Het kunnen fundamentele ontwikkelingen betreffen (b.v. de ontwikkeling van een nieuwe klasse van encryptie algoritmen) maar ook toepassingsmodellen (denk aan het WPKI-model van de 2003 potential) of beveiligingsmaatregelen. Dit aandachtgebied is interessant voor denkers / studenten / promovendi / artikelenschrijvers.

Praktijk
Onder dit aandachtsgebied vallen concrete klussen vanuit hun stage of afstuderen: implementatietrajecten, of werkzaamheden aan de voorkant (risicomanagement) of de achterkant (audit en toezicht) van het informatiebeveiliging proces. Dit aandachtsgebied is interessant voor doeners: projectleiders, adviseurs, managers, beheerders.

Instrumentarium
Bij dit aandachtsgebied wordt gedacht aan beveiligingsproducten (hardware en/of software) en beveiligingsdiensten (in de meest brede zin van het woord). Dit aandachtgebied is interessant voor het bedrijfsleven als afnemer van producten en of diensten, zowel voor hardware en softwareleveranciers als voor de consultancytak.

Maatschappelijke relevantie
Maatschappelijke relevantie is in zekere zin een criterium dat aangelegd kan worden bij de vorige drie aandachtgebieden theorie, praktijk, en instrumentarium. Vanwege het aansprekende karakter, een bijdrage die voor de gehele beveiliging gemeenschap, is deze verbijzonderd.

 

Aandachtsgebied  Criteria
 Theorie Vernieuwing / originaliteit
Benutting wetenschappelijke bronnen
Onderzoeksaanpak
Presentatie
 Praktijk Vernieuwing / originaliteit
Effectiviteit
Efficiency
Zitten we erop te wachten?
 Instrumentarium Vernieuwing / originaliteit
Nauwkeurigheid / snelheid / capaciteit
Toepasbaarheid
Gemak van toepassing

Maatschappelijke
relevantie

Draagvlak
Kosten efficiency
Scope van toepassing
Gebruikeracceptatie

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk via deze link .

Contactgegevens

Secretariaat JBISA: Debbie Reinders

 Follow JBISA on Twitter Volg JBISA via twitter

 Brochure JBISA

Eerdere uitreikingen:
Joop Bautz Security Information Securit Award
20022003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2011, 2012, 2013201420152016 2017 2018